• 02 547 92 50
Plečnikova cerkev
Bela golobica
Plečnikova cerkev

V listini iz leta 1371 beremo: “possessio Baganya vocata, in qua ecclesia in honorem S. Trinitatis esset constructa,” t.j. zemljiška posest Baganya, na tej posesti je bila zgrajena cerkev v čast presveti Trojici. Cerkev in župnija sta torej nastali med leti 1334, ko je papež Janez XXII. Uvedel praznik  presvete Trojice, se pravi sredi 14. stoletja.

Aktualno
Bogojančari, večno vaši verniki!

Zahvala gospodu župniku ob njihovem odhodu

BELA GOLOBICA

Avgustovska izdaja Bele golobice

ZLATI JUBILEJ - 50 LET MAŠNIŠTVA

»Po vsem tem pa se zahvali svojemu Stvarniku, ki te opaja s svojimi dobrotami.«