• 02 547 92 50
Plečnikova cerkev
Bela golobica
Plečnikova cerkev

V listini iz leta 1371 beremo: “possessio Baganya vocata, in qua ecclesia in honorem S. Trinitatis esset constructa,” t.j. zemljiška posest Baganya, na tej posesti je bila zgrajena cerkev v čast presveti Trojici. Cerkev in župnija sta torej nastali med leti 1334, ko je papež Janez XXII. Uvedel praznik  presvete Trojice, se pravi sredi 14. stoletja.

Aktualno
SVETE MAŠE IN PREJEM SVETEGA OBHAJILA

Urnik svetih maš in prejem svetega obhajila

Misel tedna

Misel za duhovno spodbudo tedna

NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ OD 12.04.2021-18.04.2021

Navodila slovenskih škofov za čas od 12. aprila do 18. aprila 2021